PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ
Habitatge unifamiliar entremitgeres

Anys: 2004 - 2005

Emplaçament: LLEIDA

Estructura de formigó unidireccional, format vas de la piscina suspès en el primer forjat.

Envans interior formats en cartró-guix.

Façana principal realitzada en forro de xapa de zinc.

Calefacció amb terra radiant a tot l’habitatge.

Tancament d’alumini marca Technal  i envidrat amb làmina de baixa emissivitat. 

puigdevall