PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ

EDIFICI 5 DEL CAMPUS ETSEA (UDL)

 

  • Any: 2008
  • Localització: Campus agrònoms Universitat de Lleida
  • Arquitectes: Antonio Sierra i Ana Belén Rozas
  • Superfície: 2.742 m2

 

Construcció integral de l'edifici de serveis i laboratoris d'investigació de l'ETSEA.

Especificacions tècniques: 

Sistema de protecció solar format per lamel·les mòbils amb sistema de control centralitzat per maximitzar l'eficiència energètica.

Tancament tipus façana ventilada sobre paret de suport, format per revestiment a base d'aplacat amb peça ceràmica extruïda.

Estructura de formigó realitzada en forjats reticulars de 35+5, amb voladissos i murs vistos.

Subministrament i col·locació de passadors d'acer galvanitzat tipus TITAN G-25-O de PLAKABETON.

Laboratoris d’investigació equipats amb alta tecnologia.

L'edifici se situa dins el recinte universitari de la ETSEA ubicat en una zona tradicionalment agrícola.

La parcel·la és de geometria rectangular i topografia plana. El nou edifici, per la seva posició, conforma la façana del Campus.

La forma es materialitza a partir del modelatge d'un únic volum continu on la coberta i la pell ascendeixen i descendeixen en el seu recorregut, amb un marcat component horitzontal que busca una visió panoràmica de l'edifici.

 

Les peces de ceràmica de gran format són l'element cromàtic unificador d'aquesta façana del Campus UDL.

 

Construcció edifici ETSEA Universitat de Lleida

 

En aquest projecte hi destaca la incorporació d'un sistema de lamel·les mòbils de protecció solar amb control automatitzat. Aquestes es mouen automàticament en funció de la posició solar instantània mitjançant un rellotge astronòmic. Permet dues posicions segons la màxima protecció solar - a l'estiu- o màxima captació solar - a l'hivern-. A més, d'una posició automàtica de seguretat i de neteja. 

  • Façana ceràmica
  • Carpinteria alumini
  • Protecció solar
  • Falsos sostres exteriors
  • Revestiments interiors

 

puigdevall